Aktivnosti ETM se izvajajo v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE in so sofinancirane s strani Ministrstva za okolje in prostor – Sklad za podnebne spremembe.

#trajnostnamobilnost, #evropskitedenmobilnosti, #samo1planet, #care4climate in #sptm

Related Images:

Dostopnost