Projekt – Prva zaposlitev v vzgoji in izobraževanju 2021

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada”


Projekt »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021«

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 12. 6. 2020 objavilo javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021«, ki ga delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike.
Namen javnega razpisa je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva izkušenega učitelja.

Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanje in s tem prispeva k povečanju deleža zaposlenih med mladimi.

Na omenjeni razpis smo se prijavili za prosto projektno delovno mesto diplomirane učiteljice razrednega pouka.

Na razpisu smo bili uspešni in 1. 11. 2020 zaposlili mlado učiteljico začetnico. Učiteljica začetnica bo pridobivala vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in opravila vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja, po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bo z istim zavodom sklenila novo pogodbo o zaposlitvi s trajanjem do 31. 12. 2021.
V okviru projekta smo zaposlili diplomirano učiteljico razrednega pouka, gospo Uršo Repič.

Delo v projektu bo ves čas potekalo po predhodno pripravljenem programu, ki bo vsebovalo sistematično načrtovane ter jasno opredeljene aktivnosti usposabljanja in cilje le-teh.

Učiteljica začetnica bo spoznala vso pedagoško dokumentacijo, ki jo vodi šola. Prav tako bo opravljala vse naloge, povezane z dejavnostmi, ki jih predvideva Letni delovni načrt šole in mentorja. Sodelovala bo na pedagoških konferencah, tematskih konferencah, aktivih za strokovne delavce in se aktivno vključevala v procese načrtovanja, izvajanja in evalviranja dela.

Na izvajanje pedagoške dejavnosti v skupini se bo temeljito pripravljala, pri čemer bo uporabljala sodobne pristope načrtovanja, učenja in izvajanja. V svoje delo bo vključevala sodobne pristope pri izvajanju dejavnosti s poudarkom na formativnem spremljanju,  na področju jezika bo poudarjala bralno pismenost. V svoje priprave  bo vključevala tudi informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, katera je v tem času nepogrešljiva.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Related Images:

Dostopnost