Projekt DONaT

V tem programu usposabljamo otroke našega zavoda za dvig digitalnih kompetenc, pod naslovom “Digitalno odkrivanje naravoslovja in tehnike (DONaT)”.

Otrokom ponujamo najrazličnejše dejavnosti, primerne njihovi starosti, ki so zanimive, vključujoče in vsebinsko ustrezne ter omogočajo praktično učenje in s tem razvoj digitalnih kompetenc. Aktivnosti so vezane na dvig digitalnih kompetenc in promocijo naravoslovnih in tehniških poklicev, digitalne preobrazbe ter digitalne tehnologije in storitve.

Vse aktivnosti so za vključene otroke brezplačne, financira jih Ministrstvo za digitalno preobrazbo. Izvajamo jih v prostorih šole, izven rednega šolskega programa. Izvedenih bo 22 ur na skupino, ki obsega 10 učencev, pri čemer so usposabljanja sestavljena iz različnih vsebinskih elementov. Bistven element usposabljanj pa je preplet teoretičnih in praktičnih vidikov znanj.

Program bo pokrival vseh 5 kategorij in vsaj 5 elementov digitalnih kompetenc, kot jih predvideva okvir digitalnih kompetenc za državljane (DigComp 2.2.).

Koordinator projekta na šoli: dr. Dejan KopoldKljučniki projekta: #digisi in #digitalslo

Seznam obstoječih kanalov: 

Twitter/X: @digitalSLO 

Facebook: Ministrstvo za digitalno preobrazbo 

Instagram: @digitalslo 

Linkedin: Ministrstvo za digitalno preobrazbo / Ministry of Digital Transformation 

Related Images:

Dostopnost