Popestrimo šolo

poš
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

 

POPESTRIMO ŠOLO (POŠ)  2016/2021

OPIS  AKTIVNOSTI:

SKRITI  PRIJATELJ1

S pomočjo igre učenci vsakodnevno izdelajo pisemce ali namig (sporočilo, izdelek), ki ga kot skriti prijatelj nastavljajo v predalček. Po določenem poteku trajanja igre se vsi udeleženci zberejo na zaključku igre, kjer poskušajo na glas povedati koga so med igro odkrili in ga tudi poskusili identificirati ter obrazložiti, zakaj so tako sklepali. Izsledki bodo kasneje vplivali na novi krog igre in razvili bodo nove strategije. Igra Skriti prijatelj se bo sprva izvajala med razredi enake generacije, kasneje pa dodelala na nivo celotne populacije šole. Izdelava lastnih sporočil predstavlja pozitiven učinek na ustvarjalnost in dodatno vajo pisanja in branja brez pametnih elektronskih pripomočkov. V tej produktivnosti se vključi tudi medgeneracijsko tutorstvo, saj so učenci iz kroga v krog bolj domiselni in s pomočjo tutorjev bolj iznajdljivi.

 

STRIP                         

Otroci izdelajo lasten  STRIP,  s pomočjo katerega spodbujajo součence k branju z vključevanjem lastnih idej, uporabo tehnoloških podlog, izdelava tiska. Strip bodo primerno te2hnološko obdelali in na delavnici lahko tudi natisnili. Gre za vključevanje drugačnega delovnega okolja za lažjo motivacijo k branju in za izvajanje predstavitve stripa. Delavnica bo namenjena tudi izpopolnjevanju uporabe tehnološke opreme in povečevanju bralne pismenosti.

 

MOJA  LUTKA  PRIPOVEDUJE

S pomočjo poslušanja pravljic si otroci prve in druge triade razdelijo vloge. Nato izdelajo, zašijejo lutke in pripravijo predstavo. Po dokončani celostni pripravi predstave učenci sami oblikujejo in izdelajo vabilo, ga pošljejo ali objavijo na razpoložljivih oglasnih deskah v šoli, vrtcu ter na spletni strani šole. Skozi igro vlog bodo učenci osvojili jezikovne in socialne kompetence ter povečali samozavest javnega nastopanja.

 

POVEM  NA  GLAS                           

Aktivnost je lahko tudi INDIVIDUALNE NARAVE – Delavnica je namenjena 3posameznikom in manjšim skupinam, ki učno ne blestijo in tistim, ki se jim odkrivajo močna področja. Tako kot bodo različni učenci, tako bodo različne dejavnosti, ki bodo krepile samopodobo in zanimanje posameznika za določeno področje. Vzpodbujala se bodo jezikovna področja, razmišljanja na višjih taksonomskih ravneh, dotaknili se bomo kritičnega mišljenja in povečali kompetence učenja.

 

RAZMIŠLJAM  KRITIČNO

V manjših ali večjih skupinah bomo s pomočjo atraktivnih tem iz vsakodnevnega dogajanja v razredu in izv4en njega izpostavili določene kočljive situacije iz šolske prakse kot npr. drugačnost. Učenci bodo teme izkusili kot miselni izziv, ki bo sprožil diskusijo ter razmišljanje na višjih taksonomskih ravneh. Učenci pri diskusijah ne bodo vodeni, prav tako se jim ne bo vsiljevalo mnenj. Z različnimi mnenji učencev pa se lahko oblikujejo različne skupine (delo v dveh ali večih skupinah, medgeneracijska skupina), ki bodo imele enoten cilj: raziskati problem, doseči napredek v razumevanju, odkritju novih pogledov, v miselnih spretnostih itd. Učenci bodo lahko zagovarjali svoja stališča,  proizvajali nove ideje in sočasno razvijali kritičnost.

Otroci so že po naravi radovedna bitja, s filozofijo za otroke pa lahko to radovednost spodbujamo še višje v njihov radovedni svet. Filozofski problemi, prevedeni v otroški jezik, bodo pritegnili in vzpodbujali še več radovednosti.

 

UČILNICA  BREZ  ZIDOV

5Učencem bomo ponudili zamenjavo učnega okolja in s tem popestrili šolski vsakdan. V to pod aktivnost se bodo lahko vključevali  posamezniki s šibkimi in močnimi področji. Ponujena jim bodo  nova vprašanja namesto klasičnih odgovorov (kritično mišljenje), tako bodo nevede postali mali raziskovalci, s pomočjo temeljnih pojmov iz naravoslovja, družbenih ved, umetnosti, matematike, fizike, itd. Filozofija za otroke bo medpredmetna povezava, ki bo vzpodbujala logično mišljenje, učenci bodo zagovarjali lastno mnenje in iskali nove in nove odgovore. Enakovredno sodelovanje v raziskovalni skupini učencu krepi samopodobo na osnovi lastnega prispevka v skupini ali kasneje v razredu.

 

 

NEVIHTA  NA  IGIŠČU

Učenci bodo raziskali igre naših staršev in starih staršev (povečanje zanimanja za raziskovanje). Pripravili bodo med generacijsko srečanje in skladno s programom izvedli dogodek. Na siv asfalt bodo izvedli poslikave in narisali različne igre (pismo, gobica, polž).

 

NAREJENO  V  HALOZAH (Made in Haloze)  

Sodelovali bodo učenci od 1. do 9. razreda. Skupaj bodo ustvarili neskončno izdelkov (vzpodbujala se bo ustvarjalnost in samoiniciativnost), ki imajo za vse neprecenljivo vrednost, saj so izdel6ani s spretnimi prsti ter izražajo ustvarjalnost mladih ljudi. Pripravili bodo dogodek za učitelje šole in starše, ga poimenovali, izdelali vabila, prodajali svoje izdelke, na katerih se bo dokazala pripadnost šoli in pokazalo, da so učenci ponosni, ker so del te skupnosti (saj na izdelkih ne bo pisalo made in China, ampak made in Haloze).

Aktivnosti se bodo izvajale skozi vso šolsko leto, o novostih boste obveščeni preko šolske spletne strani in oglasne deske POŠ v šoli.

Jasna Cafuta,                                                                                                                                                                                                                                         multiplikatorka

 

PRIJAVNICA – POPESTRIMO ŠOLO 2016/2021


GALERIJA SLIK

Related Images:

Dostopnost