SPOŠTOVANI STARŠI!

V tem šolskem letu 2020/2021 smo se zaradi upoštevanja trenutno veljavnih navodil MIZŠ in NIJZ primorani odločiti, da bomo redne mesečne govorilne ure izvajali drugače.

V skladu s predpisanim modelom B mesečnih govorilnih ur v šoli ni. V stik z razrednikom ali ostalimi učitelji, ki poučujejo Vašega otroka, lahko stopite preko elektronske pošte in se dogovorite za način izmenjave informacij. Elektronski naslovi vseh zaposlenih so objavljeni na šolski spletni strani (www.sola-podlehnik.si). Prav tako lahko veliko uporabnih informacij izveste v šolski publikaciji (časi pogovornih ur učiteljev v dopoldanskem času), ki smo jo učencem že razdelili in je dostopna tudi na šolskih spletnih straneh (www.sola-podlehnik.si).

Tak način medsebojne komunikacije velja do spremembe navodil na nivoju države in pristojnih služb. Prepričani smo, da nam bo s skupnimi napori uspelo ohraniti sodelovanje med starši in šolo, kljub trenutno veljavnim omejitvam. Kljub razdalji zmoremo sodelovati, za kar se Vam najlepše zahvaljujemo in Vas pozdravljamo.

Kakor hitro pa bomo lahko vpeljali kak drug sistem mesečnih govorilnih ur pa Vas o tem nemudoma obvestimo.

Related Images:

Dostopnost