Spoštovani starši, spoštovane učenke in učenci!

Pred ponovnim prihodom v šolo smo s strani MIZŠ prejeli Okrožnico v kateri je predstavljen nov način samotestiranja za učence. Po novem se učenci samotestirajo s testi HAG za samotestiranje dvakrat tedensko v enakih presledkih. Pravilom se samotestiranje izvaja ob ponedeljkih in sredah – ZJUTRAJ PRED ODHODOM V ŠOLO. Samotestiranje učenci opravijo doma.

Učencu pripada 10 testov na mesec, ki jih pridobi v lekarni na kartico zdravstvenega zavarovanja ali ob predložitvi potrdila o šolanju in osebnega dokumenta. V primeru pozitivnega rezultata testa učenca pri samotestiranju na SARS-CoV-2 na domu starši oziroma zakoniti zastopniki nemudoma obvestite izbranega osebnega zdravnika (v primeru njegove odsotnosti dežurno službo) oziroma kontaktno točko zdravstvenega doma za PCR testiranje v kraju bivanja. V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju izbrani osebni zdravnik napoti učenca na PCR testiranje. Učenec počaka na izvid PCR testiranja doma v samoizolaciji. Učenec ne sme zapuščati doma, omejiti mora stike z ostalimi osebami in dosledno upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja bolezni. V primeru pozitivnega PCR testa starši oziroma zakoniti zastopniki obvestijo šolo (razredničarko ali razrednika in/ali tajništvo zavoda) in izbranega osebnega zdravnika.

Celoten protokol je pripravilo Ministrstvo za zdravje in ga najdete tukaj.

Related Images:

Dostopnost