Spoštovani starši!

Tukaj se nahaja obvestilo Občine Podlehnik o brezplačni prehrani v času pouka na daljavo – https://www.podlehnik.si/objava, katerega povzemamo tudi sami.

Na podlagi okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 4. 11. 2020 obveščamo starše, da bodo v času pouka na daljavo učencem OŠ Podlehnik in vsem dijakom, s stalnim prebivališčem v Občini Podlehnik, ki so upravičeni do subvencioniranega obroka v času pouka, omogočeni topli obroki tudi v času pouka na daljavo. 

Kriteriji za upravičenost do brezplačnega toplega obroka:
– učenci in dijaki morajo imeti prijavljeno stalno prebivališče v Občini Podlehnik;
– upravičeni so tisti učenci in dijaki, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije);
– brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.

Navodila za prijavo:
– učenci in dijaki se na topli obrok prijavijo preko šole, ki jo obiskujejo najkasneje do ponedeljka, 9. 11. 2020, do 12. ure
– za OŠ Podlehnik prijave zbira gospa Anita Malovič na tel. št. 031 316 116 ali na elektronskem naslovu anita.malovic@sola-podlehnik.si 
kamor se obračate tudi za vsa dodatna vprašanja v zvezi s šolsko prehrano.
Šola za učence in dijake, ki se prijavijo, upravičenost do brezplačnega obroka preveri v CEUVIZ. 
S prijavo učenci in dijaki privolijo, da občine in šole podatke uporabijo za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka.

Podrobnosti prevzema obrokov bodo staršem sporočene naknadno, ko bodo šole sporočile podatke o številu obrokov.

Related Images:

Dostopnost