SPOŠTOVANI STARŠI!

Predvideno je postopno sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 ter odpravljanje omejitev na področju vzgoje in izobraževanja. Sklep ministrice določa, da se vzgojno-izobraževalno delo za učence 1., 2. in 3. razreda izvaja v prostorih šole, od 25. 5. 2020 dalje pa tudi za vse učence 9. razreda in za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja. Za slednje se bodo izvajali dopolnilni pouk ter individualna in skupinska pomoč po predhodnem dogovoru.

Poudariti je potrebno, da se v šolo vračajo le zdravi učenci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ), mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo, s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav. S tem se šoli zagotovi varno učno okolje za vse učence.

OSNOVNE INFORMACIJE O ORGANIZACIJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA ŠOLI OD 18. 5. 2020 DALJE:

1.    Izvedba pouka bo potekala v skupinah do 15 učencev.
2.    Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale znotraj iste skupine v istem prostoru, razen oddelkov jutranjega varstva, oddelkov OPB in popoldanskega varstva vozačev.
3.    Učencem 1., 2., 3. in 9. razreda, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih prostorih,  bo šola v okviru zmožnosti prilagodila oblike in metode dela. Zdravstvene omejitve so opredeljene v sklepu RSK za pediatrijo, sicer pa je obiskovanje pouka za vse učence navedenih razredov obvezno.
4.    Vzgojno-izobraževalno delo za učence od 4. do 8. razreda bo še naprej potekalo v obliki izobraževanja na daljavo
5.    Šola bo organizirala šolsko prehrano tako kot doslej, pri čemer bo zagotavljala strogi higienski režim.

VSTOP V ŠOLO

Vstop v šolsko zgradbo bo dovoljen samo učencem in zaposlenim. Starši boste lahko otroke spremljali do vhoda in na enak način jih boste po končanem pouku počakali pred vhodom. Ob vhodu bodo prisotni zaposleni zavoda, ki bodo poskrbeli za ustrezno varnostno razdaljo in higienske ukrepe (razkuževanje rok). Otroci se bodo po vstopu v šolo preobuli v šolske copate in si ponovno razkužili roke.
Učenci 1., 2. in 3. razreda v šolskih prostorih ne potrebujejo mask, učenci 9. razreda pa masko morajo imeti do vstopa v učilnico, kjer se bo zanje izvajal pouk.

Pomembno opozorilo: vsi učenci, ki bodo v šolo in iz šole prihajali s šolskim avtobusom, morajo po navodilih NIJZ obvezno nositi masko.

Ponovno odprtje šole bo velik zalogaj za nas. Potrudili se bomo po najboljših močeh, da bomo poskrbeli za varnost in normalno delo. Vse starše pa prosimo za dobro sodelovanje in upoštevanje navodil.

dr. Dejan Kopold, ravnatelj šole

Related Images:

Dostopnost