Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Spoštovane učenke in učenci, starši in zaposleni!

Osnovna šola Podlehnik se je v mesecu oktobru 2016 prijavila na javni razpis za izbor operacij “Popestrimo šolo 2016-2021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih”. Za namen izvajanja programa Popestrimo šolo 2016-2021 je v okviru javnega razpisa bila predvidena zaposlitev 50 strokovnih delavcev v 50 vzgojno-izobraževalnih zavodih, in sicer 28 v vzhodni in 22 v zahodni kohezijski regiji. Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za izvajanje neposrednih vzgojno-izobraževalnih aktivnosti z učenci ter usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev vzgojno-izobraževalnih zavodov, s čimer bomo prispevali tudi k višjemu standardu vzgojno-izobraževalnega dela v naši šoli. Javni razpis delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti programa »Popestrimo šolo 2016–2021«, namenjenih profesionalnemu usposabljanju strokovnih delavcev v osnovni in srednji šoli, s pomočjo katerih se bo izboljšalo kompetence učencev in dijakov.

Z veseljem vas obveščamo, da smo bili na razpisu izbrani in smo tako ena izmed 28 šol vzhodne kohezijske regije, katera bo projekt izvajala.

V okviru projekta »Popestrimo šolo 2016-2021«, bomo na naši šoli začeli izvajati aktivnosti, v katere se bodo lahko vključevali vsi učenci. Aktivnosti bodo potekale pred in po pouku, v prostih urah, občasno ob sobotah in v času počitnic. Urniki dejavnosti bodo narejeni naknadno, ko bodo oddane prijave učenk in učencev. Vsak se lahko prijavi na več aktivnosti. O vseh podrobnostih programa bomo učence sproti obveščali tudi preko šolske spletne strani.

Naša strokovna delavka bo na šoli izvajala individualne in skupinske vzgojno-izobraževalne aktivnosti z učenci na način, da se bo posvečali njihovim individualnim potrebam, primanjkljajem oziroma nadarjenostim, še posebej s spodbujanjem bralne pismenosti, dviga jezikovnih in socialnih kompetenc, kompetence učenja, kritičnega mišljenja, razmišljanja na višjih taksonomskih ravneh, raziskovanja, inovativnosti, ustvarjalnosti, trajnostne naravnanosti, uporabe pametne tehnologije ter podjetništva in podjetnosti v povezavi s karierno orientacijo.

Vabim vas, da otroka spodbudite k aktivnostim in ga prijavite za sodelovnanje v projektu Popestrimo šolo. Projekt bomo izvajali 5 let!

Related Images:

Dostopnost