Spoštovani starši!

Glede na izjemno resno epidemiološko situacijo in zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID19 se bo na podlagi sklepa ministrice za izobraževanje, znanost in šport, z dne 14. oktobra 2020, od 19. oktobra 2020 do 25. 10. 2020 v osnovnih šolah začasno izvajal pedagoški proces za učenke in učence od 6. do 9. razreda na daljavo.

Pri izvajanju pouka na daljavo bomo seveda izhajali iz priporočil, ki jih je pripravilo MIZŠ, načrtom šole, pripravljenim pred začetkom šolskega leta in izkušenj pridobljenih prejšnje šolsko leto. Pri tem bi vas še enkrat obvestili:

– pouk na daljavo bo potekal po šolskem urniku, kateri bo spletno objavljen in iz katerega bodo razvidne dnevne aktivnosti učencev (učenci bodo prejeli na šolske elektronske naslove povezavo do urnika);

– pouk na daljavo bodo učitelji izvajali s pomočjo spletnih učilnic in videokonferenčnega sistema;

– navodila za izvedbo posameznih učnih ur vam bodo posredovali posamezni učitelji;

– obvestila boste prejemali preko elektronske pošte, spletnih učilnic, šolske spletne strani;

– iz šole si bodo učenci vzeli domov učbenike, delovne zvezke, zapiske oz. vse pripomočke, ki jih potrebujejo za nemoteno sodelovanje pri pouku;

– v času pouka na daljavo se bodo, po potrebi, izvajala tudi ocenjevanja znanja.

V kolikor se pojavi kakšna težava se obrnite na razrednika ali šolsko svetovalno službo, lahko pa tudi neposredno na učitelja, kateri poučuje določen predmet.

O vseh nadaljnjih dejstvih vas bomo sprotno obveščali. Upamo, da bomo s skupnimi močmi in doslednim spoštovanjem ukrepov uspeli izboljšati epidemiološko sliko in se v najkrajšem času vrnili v šolske klopi.

Related Images:

Dostopnost