Spoštovane učenke in učenci, spoštovani starši!

Poletje se postopoma zaključuje, šolski zvonec se bo čez nekaj dni v vseh šolah po državi ponovno oglasil in tudi v Osnovni šoli Podlehnik pričenjamo s poukom v novem šolskem letu 2021/2022.

Pred vrati je začetek novega šolskega leta. S poukom bomo tako pričeli v sredo, 1. septembra 2021, ob 8. uri. Res je, da bomo šolsko leto začeli drugače, s številnimi omejitvami v šoli (in vrtcu), pa vendar je zelo dobra novica ta, da se bomo v šoli lahko srečali vsi učenci in vsi zaposleni.

Dovolite mi, da Vas vse skupaj seznanim z najpomembnejšimi informacijami, ki jim bo potrebno slediti pri našem delu in vsakdanjiku v šoli.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo in NIJZ so skupaj pripravili več modelov in se odločili, da se bo pouk in delo v vseh slovenskih šolah in vrtcih pričel po:

MODEL-u B, kar pomeni, da so v šoli (in vrtcu) vsi učenci, vendar v šoli in vrtcu veljajo številne omejitve.

O tem, kateri model bo v uporabi, odloča pristojno ministrstvo skupaj z NIJZ in se lahko tekom šolskega leta večkrat spreminja.

Šolsko leto 2021/2022 bomo torej začeli po modelu B. To pomeni, da pridejo v šolo vsi učenci od 1. do 9. razreda, kar nas zelo veseli.

V tem šolskem letu ni naša skrb samo kvalitetno pedagoško delo, temveč tudi skrb, da vsi ostanemo zdravi in da ne bo potrebno zapirati posameznih oddelkov ali cele šole. Zato pa potrebujemo pomoč in odgovorno sodelovanje tako učencev kot staršev. Vljudno naprošam vse sodelujoče, da upoštevate navodila, ki smo jih pripravili na osnovi navodil NIJZ za varno delo v šoli.

V sredo, 1. septembra 2021 učence od 2. do 9. razreda pripeljejo redni šolski avtobusi v šolo po rednem urniku do 7.55 .

Prvi šolski dan bo potekal po naslednjem programu:

  • ob 8.00 do 9.35: sprejem učenk in učencev s strani svojih razredničark/razrednika v svojih matičnih učilnicah;
Matična učilnica 2. razreda je učilnica 2. razreda - pričakuje vas učiteljica razredničarka Kaja Abraham;
Matična učilnica 3. razreda je učilnica 3. razreda - pričakuje vas učiteljica razredničarka Romana Merc;
Matična učilnica 4. razreda je učilnica 4. razreda - pričakuje vas učiteljica razredničarka Mateja Sakelšek;
Matična učilnica 5. razreda je učilnica 5. razreda - pričakuje vas učiteljica razredničarka Romana Širec;
Matična učilnica 6. razreda je učilnica slovenščine - pričakuje vas učiteljica razredničarka Majda Erlač;
Matična učilnica 7. razreda je učilnica naravoslovja - pričakuje vas učiteljica razredničarka Dragica Šegula;
Matična učilnica 8. razreda je učilnica umetnosti  - pričakuje vas učitelj razrednik Jakob Feguš;
Matična učilnica 9. razreda je učilnica matematike - pričakuje vas učiteljica razredničarka Mojca Pajek;
  • od 9.35 dalje bo potekala malica po razredih;
  • od 9.55: pouk po urniku, katerega učenke in učenci prejmejo v šoli s strani svojih razredničark oz. razrednika.

Pouk traja do 12.20, kosila za vse učence prvi šolski dan ne bo (izjema je predhodno naročilo na kosilo).

Za učence od 1. do 5. razreda bo prvi šolski dan organizirano podaljšano bivanje in kosilo le po predhodnem naročilu! Prosimo, da prisotnost učenke/učenca pri podaljšanem bivanju in naročilo na kosilo sporočite v tajništvo šole na telefonsko številko 02 795 31 00 ali po e-pošti tajnistvo@sola-podlehnik.si do vključno torka, 31. 8. 2021, do 12.00 .

Za učence od 6. do 9. razreda bo prvi šolski dan organizirano varstvo vozačev in kosilo le po predhodnem naročilu! Prosimo, da prisotnost učenke/učenca pri varstvu vozačev in naročilo na kosilo sporočite v tajništvo šole na telefonsko številko 02 795 31 00 ali po e-pošti tajnistvo@sola-podlehnik.si do vključno torka, 31. 8. 2021, do 12.00.

Učenci 1. razreda pridejo v spremstvu staršev v šolo ob 10.00 . Sprejem zanje bo potekal za šolo.

Odhodi šolskih avtobusov v vse smeri bodo prvi šolski dan ob 12.25 ali po času redne avtobusne linije. Če boste na prvi šolski dan otroka prijavili v OPB ali popoldansko varstvo vozačev morate za prevoz otroka domov poskrbeti starši sami, saj bodo avtobusi na prvi šolski dan odpeljali v vse smeri ob že zapisani uri – ob 12.25.

Avtobusni prevoz v/iz šole:

Šolski prevozi – avtobusne linije moramo v šoli šele prejeti s strani Občine Podlehnik in bodo, takoj ko jih prejmemo, objavljene na spletni strani šole. Na avtobusih je po trenutnih predpisih obvezno razkuževanje rok in MASKA za vse učence.

Vstopanje v šolo in obrazne maske:

Ob vstopu v prostore šole, na hodnikih in WC so po priporočilih NIJZ predpisane MASKE za vse učence od 1. do 9. razreda. Brez maske, po priporočih NIJZ, vstopa v šolo naj ne bi bilo ne za učence in ne za delavce ali napovedane obiskovalce. Učenci se preobujejo (ne čakajo v avli, ampak odidejo v učilnice) in ob upoštevanju varne razdalje odidejo do učilnic. Obutev pustijo pred učilnicami. Ob vstopu v učilnico si umijejo ali razkužijo roke in masko snamejo lahko šele v razredu!

Učenci od 1. do vključno 5. razreda v matični učilnici – zanje maska ni obvezna.

Učenci od 6. do 9. razreda v matičnih učilnicah – zanje je po zakonodaji maska predpisana.

Čas pouka:

Glavnina pouka bo potekala v matičnih učilnicah. Učenci imajo stalni sedežni red.

Šolska malica:

Učenci malicajo v učilnicah po točno določenem urniku, določenem sedežnem redu ter ustrezni varnostni razdalji. Učitelji so v učilnicah prisotni tudi v času odmora. Pred malico si umijejo/razkužijo roke.

Za nekaj predmetov bomo izvajali pouk v specializiranih učilnicah, pred vsako novo skupino v učilnico bo prostor razkužen. Učitelji bodo poskrbeli za pogosto zračenje prostorov. Kolikor bo mogoče, bodo izvajali pouk na prostem. Šport bomo čim več izvajali na prostem, zato prosimo, da se učenci že doma primerno obujejo in opremijo. Izvajali ga bomo tudi v telovadnici ob izbiri ustreznih vsebin. Izbirni predmeti bodo potekali po načrtu. Jutranje ter popoldansko varstvo in delo v oddelku podaljšanega bivanja se bo normalno izvajalo v skladu z usmeritvami NIJZ. Pri pouku športa maske niso predpisane.

Kosilo:

Učenci bodo kosilo imeli v jedilnici po točno določenem urniku, določenem sedežnem redu ter ustrezni varnostni razdalji, saj moramo zagotoviti varnost v jedilnici.

Sodelovanje s starši:

Starši ne vstopate v šolo, če to ni nujno potrebno, razen po predhodnem dogovoru in ob nujnih primerih. Komunikacija med učitelji in starši poteka preko telefona, e-pošte ali videokonference.

O skupnem roditeljskem sestanku – če bo izveden ali ne, Vas bomo naknadno obvestili.

Prošnja vsem staršem:

Prosimo vas, da v šolo pošiljate samo ZDRAVE OTROKE.

Pogovarjajte se doma o odgovornem vedenju, ki je v teh razmerah nujno potrebno.

Sproti spremljajte informacije, ki jih bomo objavljali na naši spletni strani ali vam jih bodo pošiljali razredniki po dogovorjenih komunikacijskih kanalih, saj se bo verjetno situacija med šolskim letom tudi spreminjala in bomo primorani hitro odreagirati.

Prepričan sem, da se vsi zavedamo, kako pomembno je, da se vsi vedemo odgovorno in da sodelujemo, saj se bomo le tako izognili zapiranju šol.

Vsem nam želim zdravo, uspešno šolsko leto, v katerega vstopimo pogumno in odgovorno.

Nasvidenje v novem šolskem letu.

dr. Dejan Kopold, ravnatelj

Related Images:

Dostopnost