poš
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

 

POPESTRIMO ŠOLO (POŠ)  2016/2021

OPIS  AKTIVNOSTI:

SKRITI  PRIJATELJ1

S pomočjo igre učenci vsakodnevno izdelajo pisemce ali namig (sporočilo, izdelek), ki ga kot skriti prijatelj nastavljajo v predalček. Po določenem poteku trajanja igre se vsi udeleženci zberejo na zaključku igre, kjer poskušajo na glas povedati koga so med igro odkrili in ga tudi poskusili identificirati ter obrazložiti, zakaj so tako sklepali. Izsledki bodo kasneje vplivali na novi krog igre in razvili bodo nove strategije. Igra Skriti prijatelj se bo sprva izvajala med razredi enake generacije, kasneje pa dodelala na nivo celotne populacije šole. Izdelava lastnih sporočil predstavlja pozitiven učinek na ustvarjalnost in dodatno vajo pisanja in branja brez pametnih elektronskih pripomočkov. V tej produktivnosti se vključi tudi medgeneracijsko tutorstvo, saj so učenci iz kroga v krog bolj domiselni in s pomočjo tutorjev bolj iznajdljivi.

 

STRIP                         

Otroci izdelajo lasten  STRIP,  s pomočjo katerega spodbujajo součence k branju z vključevanjem lastnih idej, uporabo tehnoloških podlog, izdelava tiska. Strip bodo primerno te2hnološko obdelali in na delavnici lahko tudi natisnili. Gre za vključevanje drugačnega delovnega okolja za lažjo motivacijo k branju in za izvajanje predstavitve stripa. Delavnica bo namenjena tudi izpopolnjevanju uporabe tehnološke opreme in povečevanju bralne pismenosti.

 

MOJA  LUTKA  PRIPOVEDUJE

S pomočjo poslušanja pravljic si otroci prve in druge triade razdelijo vloge. Nato izdelajo, zašijejo lutke in pripravijo predstavo. Po dokončani celostni pripravi predstave učenci sami oblikujejo in izdelajo vabilo, ga pošljejo ali objavijo na razpoložljivih oglasnih deskah v šoli, vrtcu ter na spletni strani šole. Skozi igro vlog bodo učenci osvojili jezikovne in socialne kompetence ter povečali samozavest javnega nastopanja.

 

POVEM  NA  GLAS                           

Aktivnost je lahko tudi INDIVIDUALNE NARAVE – Delavnica je namenjena 3posameznikom in manjšim skupinam, ki učno ne blestijo in tistim, ki se jim odkrivajo močna področja. Tako kot bodo različni učenci, tako bodo različne dejavnosti, ki bodo krepile samopodobo in zanimanje posameznika za določeno področje. Vzpodbujala se bodo jezikovna področja, razmišljanja na višjih taksonomskih ravneh, dotaknili se bomo kritičnega mišljenja in povečali kompetence učenja.

 

RAZMIŠLJAM  KRITIČNO

V manjših ali večjih skupinah bomo s pomočjo atraktivnih tem iz vsakodnevnega dogajanja v razredu in izv4en njega izpostavili določene kočljive situacije iz šolske prakse kot npr. drugačnost. Učenci bodo teme izkusili kot miselni izziv, ki bo sprožil diskusijo ter razmišljanje na višjih taksonomskih ravneh. Učenci pri diskusijah ne bodo vodeni, prav tako se jim ne bo vsiljevalo mnenj. Z različnimi mnenji učencev pa se lahko oblikujejo različne skupine (delo v dveh ali večih skupinah, medgeneracijska skupina), ki bodo imele enoten cilj: raziskati problem, doseči napredek v razumevanju, odkritju novih pogledov, v miselnih spretnostih itd. Učenci bodo lahko zagovarjali svoja stališča,  proizvajali nove ideje in sočasno razvijali kritičnost.

Otroci so že po naravi radovedna bitja, s filozofijo za otroke pa lahko to radovednost spodbujamo še višje v njihov radovedni svet. Filozofski problemi, prevedeni v otroški jezik, bodo pritegnili in vzpodbujali še več radovednosti.

 

UČILNICA  BREZ  ZIDOV

5Učencem bomo ponudili zamenjavo učnega okolja in s tem popestrili šolski vsakdan. V to pod aktivnost se bodo lahko vključevali  posamezniki s šibkimi in močnimi področji. Ponujena jim bodo  nova vprašanja namesto klasičnih odgovorov (kritično mišljenje), tako bodo nevede postali mali raziskovalci, s pomočjo temeljnih pojmov iz naravoslovja, družbenih ved, umetnosti, matematike, fizike, itd. Filozofija za otroke bo medpredmetna povezava, ki bo vzpodbujala logično mišljenje, učenci bodo zagovarjali lastno mnenje in iskali nove in nove odgovore. Enakovredno sodelovanje v raziskovalni skupini učencu krepi samopodobo na osnovi lastnega prispevka v skupini ali kasneje v razredu.

 

 

NEVIHTA  NA  IGIŠČU

Učenci bodo raziskali igre naših staršev in starih staršev (povečanje zanimanja za raziskovanje). Pripravili bodo med generacijsko srečanje in skladno s programom izvedli dogodek. Na siv asfalt bodo izvedli poslikave in narisali različne igre (pismo, gobica, polž).

 

NAREJENO  V  HALOZAH (Made in Haloze)  

Sodelovali bodo učenci od 1. do 9. razreda. Skupaj bodo ustvarili neskončno izdelkov (vzpodbujala se bo ustvarjalnost in samoiniciativnost), ki imajo za vse neprecenljivo vrednost, saj so izdel6ani s spretnimi prsti ter izražajo ustvarjalnost mladih ljudi. Pripravili bodo dogodek za učitelje šole in starše, ga poimenovali, izdelali vabila, prodajali svoje izdelke, na katerih se bo dokazala pripadnost šoli in pokazalo, da so učenci ponosni, ker so del te skupnosti (saj na izdelkih ne bo pisalo made in China, ampak made in Haloze).

 

Jasna Cafuta, multiplikatorka

PRIJAVNICA – POPESTRIMO ŠOLO 2016/2021

POPESTRIMO ŠOLO – med poletnimi počitnicami

POPESTRIMO ŠOLO – med poletnimi počitnicami

"Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada." POPESTRIMO ŠOLO - med poletnimi počitnicami  V okviru projekta POPESTRIMO ŠOLO (POŠ) smo v času poletnih počitnic izvajali različne aktivnosti. S počitniškimi aktivnostmi...

POPESTRIMO  ŠOLO  (POŠ)

POPESTRIMO  ŠOLO  (POŠ)

"Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada." POPESTRIMO ŠOLO        S projektom Popestrimo šolo ustvarjamo na različnih področjih. Tako smo izdelovali različne izdelke (senzorične igre), veliko smo...

NAŠE PISANO IGRIŠČE

NAŠE PISANO IGRIŠČE

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada NAŠE PISANO IGRIŠČE V mesecu oktobru smo v sklopu POŠ aktivnosti popestrili naše šolsko igrišče. Z barvami smo siv asvalt spremenili v posebno igrišče, ki spodbuja spretnost in...

Popestrimo šolo in poletne počitnice

Popestrimo šolo in poletne počitnice

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada POPESTRIMO ŠOLO in POLETNE POČITNICE Tako kot med šolskim letom so bile aktivnosti POŠ pisane tudi med poletnimi počitnicami. Izvajali smo različne aktivnosti, ki so se med...

Poš utrinki

Poš utrinki

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada V okviru projekta POŠ smo učencem naše šole pripravili raznolike aktivnosti in dejavnosti, ki vsem prijavljenim učencem omogočajo aktivno, zabavno in ustvarjalno preživljanje...

Popestrimo šolo 2016–2021

Popestrimo šolo 2016–2021

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Spoštovane učenke in učenci, starši in zaposleni! Osnovna šola Podlehnik se je v mesecu oktobru 2016 prijavila na javni razpis za izbor operacij “Popestrimo šolo 2016-2021 –...

RSS MIZS – aktualne novice

 • Dnevni informativni bilten Centra za obveščanje Republike Slovenije 20. 7. 2024
  Pomembnejši dogodki s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami dne 19. julija 2024.
 • Stanovanjski sklad objavil nova programa za nakup zemljišč in stanovanj ter oskrbovanih stanovanj 19. 7. 2024
  Stanovanjski sklad Republike Slovenije je v Uradnem listu Republike Slovenije objavil dva nova programa za financiranje javne stanovanjske gradnje. Sklad bo sredstva zagotovil s pomočjo finančnih sredstev iz lanskoletne dokapitalizacije v višini 25,5 milijona evrov, ki smo jih zagotovili na Ministrstvu za solidarno prihodnost.
 • Meddržavno sodišče odločilo glede politik in praks Izraela na zasedenem palestinskem ozemlju 19. 7. 2024
  Slovenija pozdravlja svetovalno mnenje glede pravnih posledic politik in praks Izraela na zasedenem palestinskem ozemlju, vključno z vzhodnim Jeruzalemom, ki ga je 19. julija 2024 izdalo Meddržavno sodišče v Haagu. Svetovalno mnenje najvišjega sodnega organa Združenih narodov ima veliko pravno težo in moralno avtoriteto.
 • Premier dr. Golob intervencijo na Krasu ocenil kot izjemno hitro in učinkovito 19. 7. 2024
  Predsednik vlade dr. Robert Golob se je v funkciji ministra za obrambo z državnim sekretarjem na Ministrstvu za obrambo dr. Damirjem Črnčecem, poveljnikom Civilne zaščite RS Srečkom Šestanom in generalnim direktorjem Uprave za zaščito in reševanje Leonom Behinom seznanil z razmerami ob požaru na Krasu in delovanje vseh aktiviranih enot ocenil kot izjemno hitro in […]
 • Objavljen nov pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov 19. 7. 2024
  V Uradnem listu je bil objavljen Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah. Pravilnik, ki začne veljati s 1. avgustom 2024, predstavlja pomemben korak v organizaciji in zagotavljanju kakovostnih zdravstvenih storitev za paciente.
 • V javni razpravi sprememba potrjene specifikacije za Štajersko prekmursko bučno olje 19. 7. 2024
  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je odprlo javno razpravo za spremembo potrjene specifikacije za Štajersko prekmursko bučno olje. Štajersko prekmursko bučno olje je že od leta 2012 zaščiteno pri Evropski komisiji zaščiteno kot zaščitena geografska označba.
 • Javna razprava o predlogu Strategije raziskav in razvoja za obdobje 2025-2035 19. 7. 2024
  Na Upravi za jedrsko varnost smo v sodelovanju z Ministrstvom za znanost, visoko šolstvo in inovacije pripravili predlog Strategije raziskav in razvoja varne uporabe jedrske energije in virov ionizirajočih sevanj za obdobje 2025-2035.
 • Varuh človekovih pravic Svetina ministru mag. Propsu predal 29. letno poročilo za leto 2023 19. 7. 2024
  Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes ministra za javno upravo mag. Franca Propsa seznanil z 29. letnim poročilom Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2023. Na srečanju sta minister in Varuh razpravljala o ključnih ugotovitvah in priporočilih, ki izhajajo iz poročila.
 • Varno elektronsko vročanje 19. 7. 2024
  Varnemu elektronskemu vlaganju elektronskih vlog v varni elektronski predal sodišča so namenjene Funkcionalne in tehnične zahteve za e-vlaganje v varni elektronski predal sodišča z uporabo t. i. odložišča e-sodstvo.
 • Obvestilo o izpadu storitev informacijske tehnologije 19. 7. 2024
  Danes je prišlo do izpada delovanja storitev informacijske tehnologije (IT), med drugim tudi podjetja CrowdStrike. To je podjetje, ki nudi napredne varnostne rešitve za zaščito pred kibernetskimi grožnjami, vključno s protivirusnimi programi, zaščito končnih točk, odkrivanjem in odzivanjem na grožnje ter drugimi storitvami kibernetske varnosti. Do napake naj bi prišlo zaradi nadgradnje sistema.

Related Images:

Dostopnost