Dneve dejavnosti na poklicno tematiko organiziramo vsako leto za vso šolo, od 1. do 9. razreda. Ker je poklicna odločitev ena najtežjih odločitev, pred katero je postavljen devetošolec, želimo s temi dejavnostmi pridobiti čim več informacij o programih in poklicih, ki jih zanimajo. S tem poskušamo učencem vsaj malo olajšati njihovo odločitev o tem, kam po osnovni in srednji šoli, ter jim ponuditi nekaj informacij o značilnostih in nalogah v različnih poklicih, o možnostih za izobraževanje in usposabljanje, o trgu dela in možnostih zaposlovanja.

Učenci od 6. do 9. razreda so poslušali naslednje predstavitve poklicev:

Ga. Simona Urbančič je predstavila poklic živilskega tehnologa, ga. MAJDA HADOLIN KOLAR je predstavila poklic kemijskega tehnologa, g. RENE GAJŠT je  predstavil  poklice v gradbeništvu in primere dobrih praks, ZRS BISTRA Ptuj – ga. Nataša Belšak Šel je imela predstavitev poklicev na ZRS Bistra Ptuj,  g. DAVID FURMAN  pa je predstavil poklic arheologa.

Učenci 1. razreda in 3. razreda  so  imeli predstavitev poklica medičar v izvedbi g. Jožeta Murka, dan pa so nadaljevali z  delavnicami  iz medu. Učenci 2., 4. in 5. razreda pa so obiskali kmetijo Šmigoc, kjer so se spoznali s poklicem živinorejca.

Izvedba vsake predstavitve je zahtevno in odgovorno delo. Hvala vsem, ki ste vedno pripravljeni pomagati in žrtvovati svoj prosti čas za skupen cilj.

Related Images:

Dostopnost