Trajnostna mobilnost v OŠ – Gremo peš s kokoško Rozi

Z novim šolskim letom 2019/2020 se je naša šola vključila v projekt ˝Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah˝, katerega naročnik je Ministrstvo za infrastrukturo.
Namen aktivnosti Gremo peš s kokoško Rozi je spodbuditi učence, da v šolo prihajajo z javnimi prevoznimi sredstvi, s kolesom, s skiroji … predvsem pa, če je le možno, peš. Aktivnosti bomo intenzivno izvajali dva tedna in sicer od 16. 9. do 27. 9. 2019, skozi celo šolsko leto pa bodo potekale dodatne aktivnosti v smeri spodbujanja trajnostne mobilnosti.

Cilj aktivnosti Gremo peš s kokoško Rozi je sprememba potovalnih navad osnovnošolcev v smeri trajnostne mobilnosti, zmanjšanje motoriziranega prometa v okolici šole, zmanjšanje okoljskih obremenitev, spodbujanje gibanja otrok, krepitev zdravja otrok. Aktiven življenjski slog otrok spodbujamo v šoli, a precejšen vpliv na otrokovo mobilnost in razvijanje zdravih navad imate vi starši, zato vas pozivamo, da nas podprete in trajnostno delujete tudi sami.
Glavni cilj, ki ga želimo doseči, je povečanje prihodov v šolo na trajnostni način za

7 % glede na izhodiščno vrednost.

Jožefa Vogrinec, koordinatorica projekta

Related Images:

Dostopnost