Medgeneracijski urbani park

Občina Podlehnik se je skupaj s partnerji Osnovno šolo Podlehnik, Društvom upokojencev Podlehnik in podjetjem Kreal d.o.o. v središču naselja Podlehnik lotila izvedbe operacije Medgeneracijski urbani park. 

Znesek, višina sredstev: 73.138,73 €
Viri sofinanciranja: Evropski sklad za regionalni razvoj
Znesek, višina sofinanciranja: 49.405,88 €
Status – faza: V teku
Začetek: junij 2020
Predviden zaključek: september 2021

Osnovni namen operacije je vzpostavitev medgeneracijskega urbanega parka, ki bo služil igri, druženju in rekreaciji za različne generacije. V Občini Podlehnik trenutno še ni prostora na prostem, ki bi omogočal združevanje različnih generacij prebivalcev, zato bomo v sklopu projekta postavili opremo, ki bo vsem generacijam omogočala razvoj motoričnih sposobnosti, vadbo telesne moči in ravnotežja ter razvoj koordinacije gibanja. Ključni cilj projekta je stimulacija čim večjega števila prebivalcev k gibanju na prostem ter druženje različnih generacij, ki bodo prispevala k izmenjavi znanja med generacijami.

Z medgeneracijskim sodelovanjem bo tako starejšim omogočeno aktivno staranje ter vključevanje v družbo tudi v poznih letih, mladim pa bo na drugi strani omogočeno pridobivanje različnih znanj, kompetenc in izkušenj od starejše generacije. Vključili smo tudi inovativne rešitve za rekreacijo (mobilna aplikacija), ki omogoča vodeno vadbo za različne nivoje plezalcev ter spremljanje vadbe, kar pripomore h krepitvi zavesti o pomenu gibanja za zdravje in dobro počutje. Ker se bo aplikacija nadgrajevala bo predstavljala tudi t.i. reprezentativni objekt. Z zasaditvijo avtohtonih sort vinske trte in vzpostavitvijo učne poti (opis trt, opis vinogradniških opravil ipd.) bomo vključili tudi element ohranjanja kulturne in naravne dediščine. Operacija bo doprinesla tudi pri razvoju turizma, saj bo park javno dostopen in ga bodo lahko poleg občanov uporabljali tudi turisti, ki v kraju prenočujejo ali pa mimoidoči pohodniki (mimo parka namreč poteka planinska pot), kolesarji (mimo se prav tako načrtuje medobčinska kolesarska povezava in postavitev kolesarnice z izposojo koles), ogledali si bodo lahko predstavitve vinogradniške tradicije in starih, avtohtonih vrst trt.

Medgeneracijski urbani park bo ponujal uporabnikom aktivno preživljanje časa na prostem, jih motiviral k rekreaciji in druženju ter omogočal izmenjavo znanj in izkušenj med različnimi generacijami.     

Naziv operacije: Medgeneracijski urbani park

Vodilni partner: Občina Podlehnik

Partnerji: Osnovna šola Podlehnik, Društvo upokojencev Podlehnik in Kreal d.o.o. PE Majšperk

Ukrep U7: Medgeneracijsko sodelovanje 

Podatki o financiranju

Operacijo sofinancirata Evropska Unija in Republika Slovenija.    Več informacij o evropskih strukturnih in investicijskih skladih najdete na povezavi:  www.eu-skladi.si

Related Images:

Dostopnost