Na OŠ Podlehnik je knjižničarka, ga . Ana Gajšek, 18.9.2017, prvošolčkom podelila knjigo »KAKO JE GOSPOD FELIKS TEKMOVAL S KOLESOM«, ki jo BRALNA ZNAČKA SLOVENIJE letos podeljuje vsem prvošolčkom.

Učenci so skupaj z učiteljico obiskali šolsko knjižnico, ki so si jo najprej ogledali, se s knjižničarko pogovarjali o knjižničnem redu, načinu izposoje in branju za bralno značko.  Vsak prvošolček si je svojo prvo knjigo v knjižnici tudi izposodil.

Prvošolčki so zadovoljni zapustili knjižnico in obljubili, da se bodo radi vračali.

Related Images:

Dostopnost