Učenci 1. razreda prejemajo vsa navodila preko elektronskih naslovov svojih staršev. V teh štirinajstih dnevih smo naredili vse, kar sem načrtovala pri rednem pouku. Učenci so reševali naloge v delovnih zvezkih in zvezkih. Snov so utrjevali s pomočjo interaktivnih vaj na spletu. Izvedli smo tudi načrtovani tehniški dan. Učenci so izdelovali glasbila iz recikliranega materiala.

Zahvalila bi se vsem staršem za redno pošiljanje povratnih informacije o predelani snovi in priloženih fotografij. Mojim učencem pa sporočam, naj bodo še naprej tako pridni.

učiteljica Romana

burst

Related Images:

Dostopnost