V petek, 2. 10. 2015, smo izvedli 1. naravoslovni dan za učence od 6. do 9. razreda. Pot nas je najprej vodila v krajinski park Šturmovce. Zavod RS za varstvo narave, je skupaj z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije pripravil dogodek, na katerem je bila predstavljena naravna dediščina Šturmovcev pod naslovom ”Naravna in kulturna dediščina, z roko v roki, na sprehodu po Šturmovski loki”.
Območje Šturmovcev še vedno odlikuje raznolikost življenjskih okolij, vse od prodišč, plitvin, mrtvih rokavov in studenčnic, do košenih in nekošenih poplavnih gozdov ter travnikov.


Pestrost bivališč se zrcali v velikem bogastvu rastlinskega in živalskega sveta. Tradicionalno sonaravno gospodarjenje je omogočilo preživetje nekaterim ogroženim pticam kulturne krajine. Pester je tudi živalski svet vodnih nevretenčarjev.
Izmed skoraj petsto zabeleženih vrst rastlin so velika zanimivost Šturmovcev divje orhideje. Čeprav so nekatera rastišča zaradi gnojenja in spreminjanja travnikov v njive močno ogrožena, uspeva tukaj kar devet vrst orhidej.
Šturmovci skupaj z Dravo predstavljajo neprecenljivo naravno vrednoto, ki ni pomembna le v slovenskem, ampak tudi mednarodnem merilu.
Po vrnitvi v šolo, smo si ogledali še geološko- paleontološka razstavo »SKRIVNOSTNI SVET MINERALOV IN FOSILOV«. G. Roman Hergan iz Botaničnega vrta Tal 2000, nam je predstavil preko 50 edinstvenih eksponatov mineralov, kamnin in fosilov ter obdelanih poldragih kamnov. Ob predavanju smo se vrnili v čas nastanka vesolja, našega osončja in Zemlje in na koncu spoznali nastanek življenja na Zemlji, ostanke živih bitij iz preteklosti ter kamnine in minerale, ki tvorijo zemeljski plašč.
Zapisala Dragica Šegula

Related Images:

Dostopnost