V zadnjih dneh meseca novembra 2019 je Osnovna šola Podlehnik bila uspešna na kandidaturi za donatorska sredstva pri zavarovalnici TRIGLAV. Tako je šola prejela namenska donatorska sredstva za nabavo žepnih računal. Tako imamo sedaj v šoli več žepnih računal za potrebe dela šolskih otrok.

Za prejeto donacijo se zavarovalnici TRIGLAV najlepše zahvaljujemo.

Related Images:

Dostopnost