“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.”

POPESTRIMO ŠOLO – med poletnimi počitnicami 

V okviru projekta POPESTRIMO ŠOLO (POŠ) smo v času poletnih počitnic izvajali različne aktivnosti.

S počitniškimi aktivnostmi učence spodbujamo k aktivnemu preživljanju prostega časa, dvigujemo samozavest in samostojnost, krepimo veščine socialnega učenja, prebujamo možgane z miselnimi, gibalnimi, sprostitvenimi in ustvarjalnimi aktivnostmi, razvijamo ustvarjalnost, inovativnost, kritično mišljenje, razmišljanje na višjih taksonomskih ravneh, učimo se najrazličnejših tehnik sproščanja, razvijamo empatijo, spodbujamo druženje z vrstniki iz okoliških šol, spodbujamo osvajanje temeljnih gibalnih spretnosti in športnih znanj, ki omogočajo odgovorno in varno sodelovanje v različnih športnih dejavnostih.

Ob koncu počitnic smo strnili naša potepanja in dogodivščine v foto album. Vabljeni k ogledu naših dogodivščin v galeriji.

Related Images:

Dostopnost