Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

V četrtek, 21. 1. 2021, smo šole s strani MIZŠ prejeli okrožnico o postopnem odpiranju šol in izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na področju osnovnega in glasbenega šolstva od 26. 1. 2021 naprej.

Ponedeljek, 25. 1. 2021, je namenjen hitremu testiranju zaposlenih v vrtcih in v šolah, s poukom za učence od 1. do 3. razreda pričnemo v torek, 26. 1. 2021.

Za učence od 4. do 9. razreda pouk še naprej poteka na daljavo.

Dodatne informacije za starše učencev od 1. do 3. razreda:

 1. Vsi starši učencev od 1. do 3. razreda ste že s strani razredničark prejeli dopis z osnovnimi informacijami in vprašalnikom. Podatke nujno potrebujemo zaradi priprave organizacije dela;
 2. Vljudno prosimo vse starše, da v šolo pošiljate samo zdrave otroke;
 3. V primeru, da imate v družini okužbo, otroka obdržite doma in nas o tem takoj obvestite;
 4. Jutranje varstvo poteka normalno po urniku;
 5. Razmislite o nujnosti vključitve otrok v jutranje varstvo in v podaljšano bivanje. Prosimo, da te možnosti ne uporabite, če imate drugo možnost.
 6. Občina Podlehnik je ponovno aktivirala javne avtobusne prevoze otrok;
 7. Pouk za učence od 1. do 3. razreda se bo pričenjal po urniku od 8.00 dalje;
 8. Ob vstopu v šolo si učenci razkužijo roke in do vstopa v učilnico imajo učenci obrazne maske. V učilnicah jih snamejo. Za maske v skladu z navodili države poskrbite starši;
 9. Učenci naj imajo toplejša oblačila, saj bomo morali prostore pogosto zračiti. Kolikor bo mogoče, bodo šli z učitelji tudi na prosto.
 10. Starši v šolo ne vstopate, otroke oddate pri vhodu. Ko po pouku pridete po njih, jih prav tako počakate pred vhodom in ravnate v skladu z navodili, ki bodo objavljena na vhodnih vratih.

  Zaposleni v šoli se bomo v največji meri, in v okviru naših možnosti, potrudili, da bo ponovno všolanje varno.

  Veselimo se ponovnega srečanja z našimi učenci. Vas, spoštovani starši, pa prosimo za dobro in strpno sodelovanje tudi v bodoče.

Prijazen pozdrav vsem,
dr. Dejan Kopold, ravnatelj

Related Images:

Dostopnost