Na podlagi 3. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP) in mnenja Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja, z dne 2. 2. 2022 se z 3. 2. 2022 za učence od 6. do 9. razreda šole uvaja izobraževanje na daljavo, ker zaradi slabih epidemioloških razmer na zavodu, za učence in zaposlene ni mogoče zagotoviti varnega okolja. Odločitev je bila sprejeta na podlagi predhodnega mnenja NIJZ.

Izobraževanje na daljavo se bo zaenkrat izvajalo najdlje do petka, 4. 2. 2022, skupaj torej dva (2) šolska dneva.

Related Images:

Dostopnost