V petek, 06. 04. 2018 ob 9.00 uri je bilo na osnovni šoli Velika Nedelja, tekmovanje iz tehnike in tehnologije: konstruiranje in tehnologije obdelave.

Učenci OŠ Podlehnik so sodelovali v naslednjih tekmovalnih skupinah:

T1 izdelava izdelka iz papirja:

Timon Zore 6.  razred in Uroš Horvat  6. razred ( tekmuje se posamično ).

Timon je osvojil  4  mesto, Uroš se je   uvrstil na  16 mesto.  

 

T2 izdelava izdelka iz lesa z uporabo el. orodja

Luka Urbančič  8. razred in Rok Lesjak  8. razred  ( učenca tekmujeta ekipno ). Osvojila sta 10  mesto.

 

T3 izdelava izdelka iz umetne snovi:

Patrik Plajnšek  9.  razred in Timotej Jelen 9. razred ( tekmuje se posamično ).

Patrik je osvojila 5  mesto, Timotej pa 11 mesto.  

 Mladi tehniki

Mentor, Branko Horvat

Related Images:

Dostopnost