V ponedeljek, 25. 5. 2020, pridejo nazaj v šolo učenci 9. razreda. Seveda bodo tudi za njih veljali posebni pogoji prihoda v šolo in obnašanja v šoli.

Za lažji začetek objavljamo nekaj navodil:

 • starši učencem podpišete izjavo, da je otrok zdrav,
 • učenci vstopajo v šolo posamezno od jutranjega prihoda dalje,
 • ob vstopu v šolo si razkužijo roke,
 • v prostorih šole morajo učenci ohranjati medosebno varnostno razdaljo 1,5 m,
 • šolski hodniki so opremljeni s talnimi označbami, ki označujejo varnostno razdaljo, v učilnicah so mize razmaknjene na primerno razdaljo,
 • čevlje si sezujejo v avli in jih odložijo pred učilnico, kjer bodo imeli pouk,
 • o razporedih skupin in učilnicah, kjer bodo posamezni učenci imeli pouk, jih obvesti razrednik,
 • učenci so glede na število razdeljeni v dve skupini,
 • določeni učilnici sta učilnici TJA in SLJ,
 • ob dnevih, ko imajo na urniku telovadbo, pridejo v šolo v športni obutvi in opremi,
 • učenci ves čas pouka ostanejo v isti učilnici in upoštevajo pripravljen sedežni red,
 • med odmori ne zapuščajo učilnice,
 • učenci malicajo v jedilnici v zato njim namenjenem času – ločeno od ostalih skupin v šoli,
 • po končanem pouku učitelj pospremi tiste učence, ki imajo kosilo (prijavljeni), v šolsko jedilnico,
 • učenci, ki končajo s šolskimi obveznostmi in niso vpisani v varstvo vozačev, takoj zapustijo šolo,
 • vozni red avtobusov je objavljen na spletni strani šole,
 • v primeru, da otrok zboli in se potrdi, da je okužen, je o tem potrebno nemudoma obvestiti razrednika, ta pa ravnatelja.

Veselimo se prihoda naših učencev v šolo in smo na to pripravljeni. Vse učence pa prosim, da upoštevajo vsa priporočila in navodila, saj je v našem skupnem interesu, da ostanemo vsi zdravi.

Se vidimo v ponedeljek.

dr. Dejan Kopold, ravnatelj

Related Images:

Dostopnost