Učencem 1., 2. in 3. razreda se boste v ponedeljek, 22. februarja 2021 pridružili v šoli tudi učenci 4. – 9. razreda in prav vsi zaposleni.

Za vse nas, učence in zaposlene, še vedno in sedaj še bolj, velja, da sta, ob kvaliteti pouka, v OŠ Podlehnik na

PRVEM MESTU ZDRAVJE + VARNOST

Pouk in druge aktivnosti potekajo sicer malce spremenjeno. Vsemu kar počnemo so podlaga priporočila NIJZ in navodila Zavoda Republike Slovenije za šolstvo ter pristojnega ministrstva (MIZŠ) – DO PREKLICA jih bomo vsi UPOŠTEVALI!

Za zmanjšanje tveganja okužbe bomo najprej implementirali to, kar so učenci 1. triade že usvojili, to pa so SPLOŠNI HIGIENSKI UKREPI in ZDRAVSTVENE OMEJITVE (na kar vas po celi šoli in zunaj nje opozarjajo in seznanjajo talne oznake, piktogrami in infografike) – vse je podobno, kot je bilo do trenutka, preden smo prešli v pouk na daljavo. To pomeni:

  • V ŠOLO PRIHAJAJO SAMO ZDRAVI UČENCI;
  • VZDRŽEVANJE MEDSEBOJNE RAZDALJE (1,5 – 2 m) – preprečevanje kapljičnega prenosa;
  • KLJUK OKEN IN VRAT se učenci ne dotikajo – le učitelji in/ali čistilke;
  • REDNO UMIVANJE ROK IN ČIŠČENJE/RAZKUŽEVANJE POVRŠIN/PREDMETOV – preprečevanje kontaktnega prenosa;
  • HIGIENA KIHANJA IN KAŠLJANJA – infografike;
  • UPORABA ZAŠČITNIH MASK je za zaposlene obvezna povsod, za učence pa pri gibanju po šoli zunaj razreda/oddelka, v učilnici ob upoštevanju varnostne razdalje vsaj 1,5 m ni nujna;
  • ZRAČENJE PROSTOROV JE PO VSAKI URI NUJNO – izvaja ga učitelj in/ali čistilka (ob lepem vremenu so lahko okna ves čas odprta učenci pa pri tem primerno oblečeni;
  • UČENCI MALICAJO V RAZREDIH;
  • V PRIMERU SUMA OKUŽBE (povišana tel. temp., kašelj, kihanje, izcedek iz nosu, bolečine v žrelu, …)  RAVNAMO ODGOVORNO – in po navodilih NIJZ – v šoli imamo predvideno SOBO ZA IZOLACIJO in PROTOKOL (natančen, akcijski načrt ravnanja);
  • STIKI STARŠEV S ŠOLO in GOVORILNE URE ostajajo na daljavo – piktogrami na vratih – so pa v tem času izredno pomembni, zato priporočamo, da se jih še bolj kot doslej poslužujete.

ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA

Navodila glede vstopa v prostore šole, gibanja po njej in izven nje, glede ravnanja s šolskimi potrebščinami vam bodo podale razredničarke in razrednik, prav tako kakor tudi vse sprejete protokole oziroma Pravila ravnanj na OŠ Podlehnik v času epidemije COVID-19.

Vaše razredničarke in razrednik, učitelji, vodstvo in drugi zaposleni vas z veseljem pričakujemo.

DOBRODOŠLI NAZAJ!

Related Images:

Dostopnost