Zasedanje ptujskega OP so prvič izvedli v prostorih velike sejne sobe ptujske občinske uprave. Razdelili so ga na dva dela. Po uvodnih nagovorih so izvedli delo po skupinah, v katerem so učenci tudi predstavili delovanje šolskih otroških parlamentov. Drugi del je potekal v obliki okrogle mize, na katero so povabili tri goste:

  • predstavnika MO Ptuj – pridružila se nam je Maja Erjavec,
  • Aleksandra Solovjeva kot predstavnika CSD Ptuj, ki se (med drugim) ukvarja z mladoletnim prestopništvom,
  • Renato Štopfer iz društva Ars vitae za pomoč odvisnim od nedovoljenih drog.

Medobčinskega otroškega parlamenta se je iz naše šole udeležila učenka osmega razreda Tjaša Repič, ki je suvereno predstavljala stališča učencev naše šole.

Učenci – predstavniki vsake skupine so ostalim predstavili ključne ugotovitve skupinskega dela.

Med težavami, na katere najpogosteje naletijo ali se jim zdijo najbolj pereče, so izpostavili: psihično in verbalno nasilje, stres in pritiske družine/okolja, nepovezanost med triadami na šoli, zasvojenost s telefoni, slabo vzgojo in težave v družini, spletne zlorabe (z vdori v spletne profile), spolno aktivnost, ki jo mladi enačijo z ljubeznijo, slabo družbo, ki vodi v zasvojenosti, nizko samopodobo, pravo družbo.

V nadaljevanju so podali naslednje predloge:

  • šola lahko za zmanjševanje pasti za učence in starše pripravi/organizira različna predavanja, mlade spodbuja, da bi si med seboj bolj zaupali (v obliki sestankov ali na razrednih urah, s pomočjo socialnih iger ipd.);
  • starši lahko za zmanjševanje pasti zmanjšajo pritisk na otroke, spodbujajo več odkritih pogovorov in vzpostavijo večji nadzor nad tem, kaj njihov otrok počne;
  • občina lahko za zmanjševanje pasti organizira več dogajanja za mlade npr. v naravi (nogometni turnir, ulična košarka, ples …) in druženje brez telefonov, vzpostavila pa bi lahko tudi anonimni telefon, na katerega bi lahko mladi sporočili, kje se v njihovi okolici preprodajajo droge (zdi se namreč, da za take kraje vedo vsi, le tisti ne, ki bi preprodajo lahko preprečili);
  • mladi sami lahko za zmanjševanje pasti bolje organizirajo svoj čas, pravočasno opazijo nekoga v stiski in poskrbijo za zdravo samopodobo – vsak bi lahko razmislil, kaj lahko naredi sam pri sebi.

Vsaka skupina je oblikovala še nekaj predlogov za temo OP v prihodnjem šolskem letu: skrb za naravo/okolje, socializacija, pozitivna samopodoba, zdrava prehrana, kdo sem jaz?, družbena kritika, cilji v življenju, odnosi v šoli.

Mentorica Otroškega parlamenta na šoli: Anita Malovič

podlehnik1

podlehnik2

Related Images:

Dostopnost