poš
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

 

POPESTRIMO ŠOLO (POŠ)  2016/2021

OPIS  AKTIVNOSTI:

SKRITI  PRIJATELJ1

S pomočjo igre učenci vsakodnevno izdelajo pisemce ali namig (sporočilo, izdelek), ki ga kot skriti prijatelj nastavljajo v predalček. Po določenem poteku trajanja igre se vsi udeleženci zberejo na zaključku igre, kjer poskušajo na glas povedati koga so med igro odkrili in ga tudi poskusili identificirati ter obrazložiti, zakaj so tako sklepali. Izsledki bodo kasneje vplivali na novi krog igre in razvili bodo nove strategije. Igra Skriti prijatelj se bo sprva izvajala med razredi enake generacije, kasneje pa dodelala na nivo celotne populacije šole. Izdelava lastnih sporočil predstavlja pozitiven učinek na ustvarjalnost in dodatno vajo pisanja in branja brez pametnih elektronskih pripomočkov. V tej produktivnosti se vključi tudi medgeneracijsko tutorstvo, saj so učenci iz kroga v krog bolj domiselni in s pomočjo tutorjev bolj iznajdljivi.

 

STRIP                         

Otroci izdelajo lasten  STRIP,  s pomočjo katerega spodbujajo součence k branju z vključevanjem lastnih idej, uporabo tehnoloških podlog, izdelava tiska. Strip bodo primerno te2hnološko obdelali in na delavnici lahko tudi natisnili. Gre za vključevanje drugačnega delovnega okolja za lažjo motivacijo k branju in za izvajanje predstavitve stripa. Delavnica bo namenjena tudi izpopolnjevanju uporabe tehnološke opreme in povečevanju bralne pismenosti.

 

MOJA  LUTKA  PRIPOVEDUJE

S pomočjo poslušanja pravljic si otroci prve in druge triade razdelijo vloge. Nato izdelajo, zašijejo lutke in pripravijo predstavo. Po dokončani celostni pripravi predstave učenci sami oblikujejo in izdelajo vabilo, ga pošljejo ali objavijo na razpoložljivih oglasnih deskah v šoli, vrtcu ter na spletni strani šole. Skozi igro vlog bodo učenci osvojili jezikovne in socialne kompetence ter povečali samozavest javnega nastopanja.

 

POVEM  NA  GLAS                           

Aktivnost je lahko tudi INDIVIDUALNE NARAVE – Delavnica je namenjena 3posameznikom in manjšim skupinam, ki učno ne blestijo in tistim, ki se jim odkrivajo močna področja. Tako kot bodo različni učenci, tako bodo različne dejavnosti, ki bodo krepile samopodobo in zanimanje posameznika za določeno področje. Vzpodbujala se bodo jezikovna področja, razmišljanja na višjih taksonomskih ravneh, dotaknili se bomo kritičnega mišljenja in povečali kompetence učenja.

 

RAZMIŠLJAM  KRITIČNO

V manjših ali večjih skupinah bomo s pomočjo atraktivnih tem iz vsakodnevnega dogajanja v razredu in izv4en njega izpostavili določene kočljive situacije iz šolske prakse kot npr. drugačnost. Učenci bodo teme izkusili kot miselni izziv, ki bo sprožil diskusijo ter razmišljanje na višjih taksonomskih ravneh. Učenci pri diskusijah ne bodo vodeni, prav tako se jim ne bo vsiljevalo mnenj. Z različnimi mnenji učencev pa se lahko oblikujejo različne skupine (delo v dveh ali večih skupinah, medgeneracijska skupina), ki bodo imele enoten cilj: raziskati problem, doseči napredek v razumevanju, odkritju novih pogledov, v miselnih spretnostih itd. Učenci bodo lahko zagovarjali svoja stališča,  proizvajali nove ideje in sočasno razvijali kritičnost.

Otroci so že po naravi radovedna bitja, s filozofijo za otroke pa lahko to radovednost spodbujamo še višje v njihov radovedni svet. Filozofski problemi, prevedeni v otroški jezik, bodo pritegnili in vzpodbujali še več radovednosti.

 

UČILNICA  BREZ  ZIDOV

5Učencem bomo ponudili zamenjavo učnega okolja in s tem popestrili šolski vsakdan. V to pod aktivnost se bodo lahko vključevali  posamezniki s šibkimi in močnimi področji. Ponujena jim bodo  nova vprašanja namesto klasičnih odgovorov (kritično mišljenje), tako bodo nevede postali mali raziskovalci, s pomočjo temeljnih pojmov iz naravoslovja, družbenih ved, umetnosti, matematike, fizike, itd. Filozofija za otroke bo medpredmetna povezava, ki bo vzpodbujala logično mišljenje, učenci bodo zagovarjali lastno mnenje in iskali nove in nove odgovore. Enakovredno sodelovanje v raziskovalni skupini učencu krepi samopodobo na osnovi lastnega prispevka v skupini ali kasneje v razredu.

 

 

NEVIHTA  NA  IGIŠČU

Učenci bodo raziskali igre naših staršev in starih staršev (povečanje zanimanja za raziskovanje). Pripravili bodo med generacijsko srečanje in skladno s programom izvedli dogodek. Na siv asfalt bodo izvedli poslikave in narisali različne igre (pismo, gobica, polž).

 

NAREJENO  V  HALOZAH (Made in Haloze)  

Sodelovali bodo učenci od 1. do 9. razreda. Skupaj bodo ustvarili neskončno izdelkov (vzpodbujala se bo ustvarjalnost in samoiniciativnost), ki imajo za vse neprecenljivo vrednost, saj so izdel6ani s spretnimi prsti ter izražajo ustvarjalnost mladih ljudi. Pripravili bodo dogodek za učitelje šole in starše, ga poimenovali, izdelali vabila, prodajali svoje izdelke, na katerih se bo dokazala pripadnost šoli in pokazalo, da so učenci ponosni, ker so del te skupnosti (saj na izdelkih ne bo pisalo made in China, ampak made in Haloze).

 

Jasna Cafuta, multiplikatorka

PRIJAVNICA – POPESTRIMO ŠOLO 2016/2021

POPESTRIMO ŠOLO – med poletnimi počitnicami

POPESTRIMO ŠOLO – med poletnimi počitnicami

"Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada." POPESTRIMO ŠOLO - med poletnimi počitnicami  V okviru projekta POPESTRIMO ŠOLO (POŠ) smo v času poletnih počitnic izvajali različne aktivnosti. S počitniškimi aktivnostmi...

POPESTRIMO  ŠOLO  (POŠ)

POPESTRIMO  ŠOLO  (POŠ)

"Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada." POPESTRIMO ŠOLO        S projektom Popestrimo šolo ustvarjamo na različnih področjih. Tako smo izdelovali različne izdelke (senzorične igre), veliko smo...

NAŠE PISANO IGRIŠČE

NAŠE PISANO IGRIŠČE

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada NAŠE PISANO IGRIŠČE V mesecu oktobru smo v sklopu POŠ aktivnosti popestrili naše šolsko igrišče. Z barvami smo siv asvalt spremenili v posebno igrišče, ki spodbuja spretnost in...

Popestrimo šolo in poletne počitnice

Popestrimo šolo in poletne počitnice

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada POPESTRIMO ŠOLO in POLETNE POČITNICE Tako kot med šolskim letom so bile aktivnosti POŠ pisane tudi med poletnimi počitnicami. Izvajali smo različne aktivnosti, ki so se med...

Poš utrinki

Poš utrinki

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada V okviru projekta POŠ smo učencem naše šole pripravili raznolike aktivnosti in dejavnosti, ki vsem prijavljenim učencem omogočajo aktivno, zabavno in ustvarjalno preživljanje...

Popestrimo šolo 2016–2021

Popestrimo šolo 2016–2021

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Spoštovane učenke in učenci, starši in zaposleni! Osnovna šola Podlehnik se je v mesecu oktobru 2016 prijavila na javni razpis za izbor operacij “Popestrimo šolo 2016-2021 –...

RSS MIZS – aktualne novice

 • Odpoklic temne čokolade, neoznačen alergen (mlečne beljakovine) 28. 9. 2023
  Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v okviru uradnega vzorčenja živil odvzela vzorec temne čokolade, v katerem so bile analizirane mlečne beljakovine. Podjetje Magistrat International vrši odpoklic vseh serij proizvoda s trga.
 • Veleposlanik Mirošič predal poverilno pismo ameriškemu predsedniku Bidnu 28. 9. 2023
  Novi slovenski veleposlanik v Združenih državah Amerike Iztok Mirošič je 15. septembra 2023 predsedniku ZDA Josephu R. Bidnu slovesno predal poverilna pisma predsednice Republike Slovenije dr. Nataše Pirc Musar. Predsedniku ZDA je veleposlanik prenesel tudi pozdrave predsednika vlade RS dr. Roberta Goloba.
 • Notranji ministri EU v Bruslju zlasti o migracijah 28. 9. 2023
  Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar se je udeležil zasedanja Sveta ministrov EU za pravosodje in notranje zadeve v Bruslju.
 • Ministrstvo za obrambo prilagodilo finančna načrta za leti 2024 in 2025 28. 9. 2023
  Ministrstvo za obrambo bo skladno z usmeritvami vlade prilagodilo finančna načrta za leti 2024 in 2025 ter tudi na ta način izkazalo solidarnost. S tem bo upočasnjena, vendar ohranjena nominalna rast obrambnih izdatkov.
 • Celovite informacije v zvezi z JR za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje NVO 28. 9. 2023
  Javni razpis za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na tem področju je bil 24. marca 2023 objavljen v Uradnem listu RS in na spletnem mestu gov.si. Postopek predmetnega javnega razpisa je skladno z Zakonom o nevladnih organizacijah (ZNOrg) vodila strokovna komisija, ki je bila sestavljena iz predstavnikov 6 ministrstev ter imenovana z […]
 • Okrogla miza: "Sprašujmo državo – 20 let dostopa do informacij javnega značaja" 28. 9. 2023
  Ob svetovnem dnevu pravice vedeti in 20. obletnici uveljavitve Zakona o dostopu do informacij javnega značaja so Transparency International Slovenia in partnerji javno predstavili novo spletno platformo »Vprašaj državo«, hkrati pa organizirali okroglo mizo, katere se je udeležil tudi državni sekretar ministrstva za javno upravo Jure Trbič.
 • Ministrica Šinko na forumu o oblikovanju prihodnosti podeželja 28. 9. 2023
  Ministrica Irena Šinko se na povabilo ministra za kmetijstvo, ribištvo in hrano Kraljevine Španije Luisa Planasa Puchadesa in Evropske komisije (komisarke za kohezijo in reforme Elise Ferreira ter za komisarja za kmetijstvo Janusza Wojciechowskega) udeležuje Foruma na visoki ravni o podeželski politiki »Oblikovanje prihodnosti podeželja«.
 • Državni sekretar Štucin v Španiji na neformalnem srečanju ministrov za evropske zadeve 28. 9. 2023
  Državni sekretar Marko Štucin se je v Murcii udeležil neformalnega srečanja Sveta EU za splošne zadeve, na katerem so ministri in državni sekretarji za evropske zadeve razpravljali o širitvi EU in njenem vplivu na politike, proračun EU ter institucije in načine odločanja. Razprava je potekala tudi o odprti strateški avtonomiji EU in o pripravah na […]
 • Aktivnosti zaprtih oseb v zaporu Ljubljana, Koper in oddelku Nova Gorica 28. 9. 2023
  V Zavodu za prestajanje kazni zapora Ljubljana smo v mesecu septembru izvedli obisk živalskega vrta, v Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper in Oddelku Nova Gorica pa različne športne aktivnosti.
 • Konferenca Več se gibam, manj sedim, dobro spim 28. 9. 2023
  Ministrstvo za zdravje je ob Evropskem tednu športa skupaj z Fakulteto za šport in Olimpijskim komitejem Slovenije - Združenjem športnih zvez organiziralo konferenco, ki je bila namenjena medresorski razpravi o telesni dejavnosti.
Dostopnost